De 8 beloftes

De 8 beloftes

The human touch

Door mijn jarenlange ervaring binnen de overheid en in verenigingsland heb ik een bepaalde aanpak eigen gemaakt die gericht is op groei, betrokkenheid, het toevoegen van waarde en het neerzetten van lerende organisaties. Organisaties en medewerkers die klaar zijn voor de uitdagingen van nu én in de toekomst. INSPIR8ION staat voor een integrale aanpak van organisatievraagstukken die gebaseerd is op 8 beloftes.

Foto Purpose klein1.INSIPIR8ION belooft de waarde van de organisatie te vergroten
From Profit to Purpose

Organisaties die enkel bezig zijn met het genereren van winst zullen de komende jaren steeds vaker vastlopen. Een gebrek aan organisatie flexibiliteit qua strategie, structuur, doelstellingen en verdienmodellen zorgt voor een neergaande spiraal. Door de focus te verschuiven van winst naar waarde ontstaan er andere mogelijkheden. Mogelijkheden die gebaseerd zijn op wat de inwoners, leden en klanten  daadwerkelijk willen én verwachten.

Foto Proposition klein2. INSPIR8ION belooft meer betrokkenheid bij en in de organisatie
From Position to Proposition 

De monopolies van de van ‘oude’ wereld hebben te lang een sterke positie gehad in de samenleving. Een positie die met klassieke verdienmodellen en enige gemakzucht jarenlang succesvol was. De nieuwe verdienmodellen zijn echter niet enkel meer gebaseerd op het hebben of creëren van een positie, maar vooral gericht op het hebben van een goede propositie voor de inwoners, leden, klanten en andere stakeholders. What is in it for them? Is een vraag die op basis van de beleving die een organisatie meegeeft beantwoord zal moeten worden. Het enkel verkopen van een product of dienst is onvoldoende. Het gaat vooral om het hebben van meerwaarde, meerwaarde die men voelt, ervaart en welke zorgt voor een bijna vanzelfsprekende betrokkenheid.

Foto Personal networks klein3. INSPIR8ION belooft een lerende organisatie en medewerkers
From Political Hierarchies to Personal Networks

De klassieke, hiërarchische organisatie heeft zijn langste tijd gehad. Lerende organisaties zijn tegenwoordig de norm. De term ‘lerende organisatie’ is in de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt om aan te geven dat organisaties zich in de huidige tijd van snelle technologische vernieuwingen van producten en sociale veranderingen, flexibeler en meer open maken, zodat men beter in staat is op externe ontwikkelingen te reageren en te anticiperen. Een lerende organisatie streeft ernaar bekwaam te zijn én te blijven. Met andere woorden: een lerende organisatie is een organisatie die in staat is zich permanent te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen. Een dergelijke organisatie is een netwerkorganisatie welke gebouwd is op persoonlijke relaties en netwerken.

Foto Performance klein4. INSPIR8IOn belooft de prestaties van de organisatie te verbeteren
From Planning to Performance

De effectiviteit en efficiëntie van een organisatie wordt niet alleen bepaald door het sturen op cijfers. Sterker nog, door te veel te plannen en te sturen op Kritische Prestatie Indicatoren is de kans groot dat de creativiteit, het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van medewerkers afneemt. Uiteindelijk draait het bij iedere organisatie om het hebben van toegevoegde waarde in het proces, richting de klant of ter ondersteuning van de collega’s. Doelstellingen hebben is prima, maar hoe je je doelen bereikt is gebaseerd op de prestaties van de individuele medewerkers, het team en het management. Deze prestaties nemen toe als er meer gestuurd wordt op prestaties, toegevoegde waarde in het proces (kwaliteit) en richting klant. Zonder relatie geen prestatie!

Foto Progress klein5. INSPIR8IOn belooft zichtbare resultaten in de praktijk
From Policy to Progress

Passend bij klassiek ingerichte organisaties is het hebben van ‘beleids’afdelingen. Afdelingen die vooral bezig zijn met wetten, regels, kaders, richtlijnen en uitgangspunten. Allerlei zaken die nog te vaak gericht zijn op het vermijden van risico’s in plaats van het risico bewust handelen om de inwoners, leden, klanten of de medewerkers te ondersteunen in hun behoefte. Tenslotte is vooruitgang hetgeen organisaties en hun medewerkers nastreven. Het hebben van meer waarde, het beter ondersteunen van de betrokkenen en het bijdragen aan de samenleving vanuit de rol die je hebt. In ieder proces heb je de keuze om te gaan voor een beperking of de vooruitgang. Uiteindelijk is het resultaat in de praktijk het enige dat telt. Zonder executie geen revolutie!

Foto People klein6. INSPIR8ION BELOOFT optimale dienstverlening op maat
From Personas to People

De informatiesamenleving zorgt voor enorme hoeveelheden open en big data. Data die al snel wordt omgezet in personas. Hierbij is de aanname dat bijvoorbeeld iedere vrouw van 42, die twee kinderen heeft en part-time werkt bepaalde voorkeuren heeft qua producten of diensten. The internet of things leert ons gelukkig dat wij nog steeds allemaal uniek zijn, uniek in hoe wij denken en kiezen. De nieuwe technologieën zouden juist ingezet moeten worden om maatwerk te leveren en niet om jou als persoon in een algemeen hokje te stoppen. Maatwerk is in deze tijdsgeest dan ook geen luxe meer, maar een vanzelfsprekendheid. Automatiseer eenvoudige processen en laat mensen het complexe werk doen waar empathie en creativiteit nodig zijn.

Foto Partners Klein7. INSPIR8ION BELOOFT een relevant netwerk en passende partners
From Players to Partners

In klassieke markten wordt tijdens het vormen van de strategie als eerste gekeken naar de beweging van de concurrenten. Hierbij is de aanname dat er in de huidige samenleving nog sprake kan zijn van een monopolie. Een gedachte die verloren is gegaan bij het ontstaan van het internet, de introductie van netwerkorganisaties en de innovatieve kracht van startups. Ontwikkelingen die zich richten op het samen hebben van meerwaarde in communities en netwerken. Samenwerking is in deze hoedanigheid geen toeval, maar het uitgangspunt.

Foto Passionate klein8. INSPIR8ION BELOOFT een inspirerend verschil
From Passive to Passionate

In een eeuw waar er meer startups zijn dan klassieke organisaties, waar mensen vooral kiezen voor wat ze leuk vinden om te doen en waar technologie dagelijks zorgt voor het gemakkelijker maken van ons leven, is passiviteit geen optie. Sterker nog, al deze bewegingen zijn ingezet door mensen met passie. Passie voor hun vak, hun omgeving en het maken van het verschil. Wat meer en meer duidelijk zal worden de komende jaren is dat ons onderwijssysteem, onze manier van werving en selectie en het betrekken van de nieuwe generaties bij onze organisaties volledig anders ‘georganiseerd’ moet worden. Veel meer gebaseerd op passie, skills en het herkennen en erkennen van wat mensen willen en waar zij wat kunnen toevoegen. Toevoegen aan de eigen groei, het netwerk en de samenleving.